People in the DCMC Lab


ADVISOR

 • 戴顯權 Tai, Shen-Chuan
 • PhD STUDENTS

 • 張唐祐 Chang, Tang-Yu (M.S. 2008)
 • 蔡定洲 Tsai, Ting-Chou (M.S. 2011)
 • 陳鵬宇 Chen, Peng-Yu (M.S. 2013)
 • MS STUDENTS

 • 楊錫府 Yang, Xi-Fu
 • 黃振傑 Huang, Zhen-Jie
 • 黃睿翊 Huang, Ruei-Yi
 • 蔡聖安 Tsai, Sheng-An
 • 簡伯丞 Chien, Po-Cheng
 • 魏慎廷 Wei, Shen-Ting
 • 江心安 Jiang, Xin-An
 • 林家慶 Lin, Chia-Ching
 • 黃子育 Huang, Zi-Yu
 • 黃楷軒 Huang, Kai-Hsuan

 •  

    Original Editor:
  Current Admin:
  Last Update:
  Contact:
  Yu-Hung Chen
  C.C. Lin

  C.C. Lin